Защита на личните данни

Магазини Карлово полага всички усилия да защитава твоите лични данни по интернет, като те бъдат събирани и съхранявани по начин, подходящ за опазването им от нерегламентиран достъп. Информацията, която получаваме, когато посетиш уеб-сайта ни, е само тази, която стандартно и по подразбиране се събира от всеки уеб-сървър с вградената по подразбиране в архитектурата му такава функционалност. Също така, почти всички интернет-сайтове имат по подразбиране вградена технологията "cookies" ("бисквитки"). Тя не създава никаква опасност за твоя компютър и не нарушава анонимността или сигурността на личните ти данни. "Бисквитките" служат обикновено да се запомнят настройки, което да улесни повторното ти посещение на същия сайт.

Твоите лични данни в никакъв случай няма да бъдат предоставяни на други лица или организации (освен в изрично предвидени от закона случаи и изискани от съответните законови органи по описания в закона начин).

Назад